Diederik Samwel: Tropenvader

Diederik Samwel reconstrueerde de jappenkamp-geschiedenis van zijn vader in een roman: Tropenvader. Zwijgen over het verleden, homoseksualiteit en geldingsdrang – misschien wel allemaal toe te schrijven aan een jeugd onder verschrikkelijk moeilijke omstandigheden. Jaap van Straalen sprak met de auteur.

Geef een antwoord