Hans Schoots: Stromenland

*’De wereld rond de Westerschelde’*

Hans Schoots beschreef in zijn studie ‘Stromenland’ het leven op en rond de Westerschelde. Scheepvaart, natuur- en waterbeheer, de vergeten regio Zeeuws-Vlaanderen en onze relatie met het land der Belgen. Hij concludeert dat bij de politieke besluitvorming rond de ontpoldering van de Hedwigeplolder wezenlijke informatie ongebruikt is gebleven. (23 minuten)

koop
Volg

twitter Facebook

*Bio*
Hans Schoots is zelfstandiger onderzoeker en publicist en is in 2009 gepromoveerd op de dissertatie _Bert Haanstra – Filmer van Nederland_.