Marente de Moor: Foon

Eenzame mensen, ver van de ontwrichte samenleving die ze zijn ontvlucht, bevolken de nieuwe roman van Marente de Moor.  Hoe verhouden ze zich tot hun geliefden, tot de geschiedenis en tot de dierenwereld waarvan ze deel uitmaken. Als alle zekerheid wegvalt, is het de verbeelding die hen overeind houdt. Jaap van Straalen in gesprek met de schrijfster.