Monique Janssens: Dieren en wij

‘Gehandicapten slachten is ook praktisch’

Ze verwijst naar de filosoof Peter Singer als ze zegt: Wij zullen later met schaamte terugkijken op hoe wij dieren hebben misbruikt; zoals we nu met schaamte terugkijken op de slavernij.’ Vraagstukken over dierethiek afwisselend licht en diepgravend besproken aan de hand van uiteenlopende concrete kwesties. Monique Janssens in gesprek met Daan Westerink.

(42 minuten)

Twitter: lezentv

Koop dit boek!selexyz.gif

*Bio*
Monique Janssens is schrijfster en filosofe, gespecialiseerd in ethische kwesties met betrekking tot dieren.