Nelleke Zandwijk: Het mooiste verhaal over mijn familie – interview

Een gevangenis, een bolwerk waar je als buitenstaander niet bij hoort. Een broeinest van opofferingsgezindheid, egocentrisme, luiheid en in het gunstigste geval alleen geestelijke mishandeling. Nelleke Zandwijk in een interessante roman over gezin en familie, en over buitengewoon ongelukkige mensen. Peter Gielissen sprak met de auteur.