Nina Polak: Gebrek is een groot woord

Nynke ‘Skip’ Nauta is al zeven jaar op zee als het verleden plotseling voor haar neus staat, zomaar, in de jachthaven van Cannes: het echtpaar Zeno en hun briljante puberzoon, Juda. Ze nodigen haar uit om een zomer door te brengen in hun tuinhuis in Amsterdam. Ze treft een stad en een gezin aan waaraan de tijdgeest knaagt. Kan een balling eigenlijk ooit nog thuis zijn? Annemieke Bosman in gesprek met de schrijfster.