AV Ticketverkoop

Algemene Voorwaarden Ticketverkoop

Parmando 24Culture  is een handelsnaam en een website van Screamingmedia BV en is gevestigd op Loevenhoutsedijk 301, 3552 XE Utrecht en ingeschreven bij het KVK onder nummer 32159784.

 1. Entreebewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs of ticket.
  Deze zijn de koop aan de kassa of via de website.
 2. Levering: Evenementen waarvoor tickets worden gekocht vinden over het algemeen binnen een maand plaats. De datum en het tijdstip van het evenement staat op de tickets, bewaar deze goed. Een ticket geeft tot dat specifieke evenement op de aangegeven datum en tijd.
 3. Annulering/Retour: Eenmaal gekochte tickets aan de kassa of via de website, kunnen niet worden geretourneerd. Indien de voorstelling is verplaatst of wordt geannuleerd, heb je uiteraard recht op restitutie.
 4. Alle publicaties van Parmando 24Culture met betrekking tot het programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleent. Parmando 24Culture is niet aansprakelijk te stellen voor gevolgschade van een voorstelling die om welke reden dan ook uitvalt.
 5. Leeftijdskeuring: Parmando 24Culture is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films op te volgen. Dit betekent in ieder geval de handhaving van de minimum leeftijd voor een film met een keuring voor 16 jaar. Wij kunnen om een identificatie vragen. Bezoekers ouder dan 13 jaar dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
 6. Gedrag: Bij agressief of ander ontoelaatbaar gedrag kan u de toegang tot het event en de daaraan gerelateerde communicatie worden ontzegd.
 7. Aanwijzingen: Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 8. Opnames: Het is verboden om de voorstelling of delen daarvan op te nemen, te kopiëren en te verspreiden zonder toestemming van rechthebbenden.
 9. Parmando 24Culture is gerechtigd foto-, video- en geluidopnames te maken.
  Bezoekers maken geen bezwaar tegen publicatie hiervan.
 10. Dit regelement kan, zonder kennisgeving vooraf, worden bijgewerkt of aangepast.
 11. Klachten: Indien u een klacht of opmerking heeft verzoeken wij u deze zo snel mogelijk kenbaar te maken bij onze medewerkers of leidinggevende. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is kunnen klachten schriftelijk worden ingediend en worden per mail naar info@screamingmedia.nl worden verstuurd, echter altijd binnen een redelijke termijn en ten hoogste vijf dagen na het voorval.