Studiedag voor grootouders met een kleinkind met een autisme spectrum stoornis.

Oma- en Opadag
Een dag die grootouders in het zonnetje zet met aandacht voor hun kracht, hun positie, hun verhalen en met ook ruimte voor het dubbele verdriet en de zorgen.

Als het leven tegenzit
Er gebeurt veel in een gezin waarin een kind autisme blijkt te hebben. Vaak is er twijfel en onzekerheid over de ontwikkeling van het kind. Artsen en andere deskundigen hebben hun bemoeienis en het opvoeden gaat meestal niet van leien dakje. Het gaat allemaal niet vanzelf.

Familie
In de zoektocht van ouders blijkt familie erg belangrijk. Zeker ook u als grootouders . Soms in ondersteunende zin door mee te denken, of juist heel praktisch als vertrouwde oppas. Maar u beland wellicht ook wel eens in situaties waarin u zou willen kunnen bijsturen, misschien bent u het niet altijd eens met de keuzes die de ouders – uw kinderen – maken.

Oma en opa
Grootouders lijken wel eens een vergeten groep. In hulpverleningstrajecten is vaak weinig aandacht voor u. Terwijl u kunt kampen met een ‘dubbel verdriet’: om uw kleinkind, maar ook om uw eigen kind. Op de Oma- en Opadag geven we uw verhalen, ervaringen en dilemma’s de ruimte. Hoe doe je dat eigenlijk, grootouder zijn van een kind dat niet volgens de boekjes grootgroeit?

Trainers zijn Janneke van Bockel en Adri Smits
Janneke van Bockel van MetaMama is ouderschapsdeskundige. Zij coacht, schrijft, denkt en spreekt rond het (groot)ouderperspectief. Ze is auteur van het boek IJskastmoeder, dat het dagelijks leven met een kind met autisme belicht vanuit de ogen van de moeder. Ze is de initiatiefnemer van de landelijke Verwendag voor ouders van een kind met autisme. Janneke is als oudercoach betrokken bij oa Gezinsbegeleiding Autisme en Stichting Perspectief. Ook daar richt zich op het versterken van het netwerk rond een gezin.

Adri Smits van De Heldere Havik, training rond agressie, vertrouwen en pedagogisch klimaat is orthopedagoog. Al meer dan twintig jaar met extra aandacht voor grootouders ondermeer door het organiseren van Oma- en Opadagen op school en gespreksgroepen. Hij werkt met kinderen met autisme en hun gezinnen, is medeauteur van een boek over Rots & Water bij kinderen met een autisme spectrum stoornis. Adri is opgeleid binnen het systemisch werk met Familieopstellingen.

Wanneer : vrijdag 19 april 2013
Aantal deelnemers : minimaal 8, maximaal 18
Kosten : €85 pp inc consumpties en lunch
Waar : Utrecht
Tijd : van 10u tot 16u

Inschrijven kan met het inschrijfformulier.