Studiedag voor ouders van een kind met MCDD of andere vormen van autisme

Praktische dag

Als je kind vaak (te) boos is krijg je vaak allerlei adviezen hoe je kind daarmee om kan leren gaan. Maar wat vraagt dat van jou als ouder? Op deze dag draait het om de ouders. Wat heb jij nodig om te leren omgaan met zulke lastige situaties. Wat doet die extreme boosheid en drukte met jou en wat kun je daaraan doen? De studiedag is gericht op het begrijpen en begeleiden van je kind met aandacht voor jezelf als ouder.

Eigen opvoedstijl bij conflicten

Hoe reageer je, waar ben je goed in en wat is lastig? We onderzoeken ieders manier van doen, speels en serieus. Na deze dag heb je meer zicht op je eigen opvoedstijl bij conflicten. Hoe kun je je eigen kracht en rust inzetten? We oefenen dat heel praktisch en gebruiken daarvoor onder andere de Rots & Water benadering. Lichaamstaal (die van grote invloed is op de communicatie) en grenzen zijn uiteraard belangrijke thema’s.

Agressietheorie

We koppelen het praktische doen aan kennis vanuit de agressietheorie. Leer de boosheid van je kind ‘lezen’ en ontdek op welke verschillende manieren je daarop kunt reageren. Wanneer ben je begrijpend en meegaand of wanneer stel je juist duidelijke grenzen? Natuurlijk hebben we het ook over wat jouw kind de moeite waard maakt, staan we stil bij wat er goed gaat thuis. En er is ruimte voor het uitwisselen van ieders ervaringen, vragen en dilemma’s. Na deze dag sta je letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen.

Naast gepraat en kennisoverdracht werken we psychofysiek. We gaan dus veel ervaren door praktische oefeningen te doen. Voorop staat een veilige en ontspannen sfeer; niets moet als jij dat niet wil.

De trainer op deze dag is orthopedagoog Adri Smits van De Heldere Havik (training rond agressie, vertrouwen en pedagogisch klimaat). Adri werkt dertig jaar met kinderen met autisme en hun gezinnen, hij is medeauteur van een boek over Rots &Water bij kinderen met een autisme spectrum stoornis en gespecialiseerd in het omgaan met boosheid en stress. Hij geeft trainingen binnen het onderwijs, (gesloten) jeugdzorg, GGZ en kinderopvang, werkte jarenlang op een cluster 2 school en is nu als trainer verbonden aan het Kanjer Instituut.

Wanneer: zie Agenda
Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 18
Kosten: € 85 per persoon inclusief consumpties en lunch
Waar: Utrecht
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

Inschrijven kan met het inschrijfformulier